Officers

Executive Board

PresidentLong Phung
Vice President InternalYuhui Gao
Vice President ExternalEthan Cheng
Secretary Jay Zhou
Treasurer Yuhang Fan

Cabinet

APAC DelegateCongyuan Zhang & Patrick Wang
Fundraising ChairJiawei Wang & Congyuan Zhang
HistorianYuhui Gao
Housing ChairLong Phung
MGC DelegateJay Zhou & Jiawei Wang
Rush ChairEthan Cheng
Social Media ChairJiawei Wang & Jay Zhou
THON Chair Long Phung, Wesley Lo
Webmaster Jay Zhou